Bachovy esence

květiny

květiny

Bachova květinová terapie – Bachovy esence

Málokdo ví, že pomoci mohou i květy, které vyladí, zharmonizují duši a tím také tělo. Bachovy květinové esence pracují na bázi vyplavování jedů otravující duši negativními pocity, jako jsou např. nedostatek důvěry, sebevědomí, podrážděnost, vyčerpanost, strach. A tak člověku trpícímu pocity viny, sklíčenosti, mrzutosti, který se za vše omlouvá, má problém se svou existencí, nevěří, že si zaslouží být na světě, pomůže Bachova terapie k probuzení jeho vnitřní energie, k vyladění vědomí a k sebejistotě.

Dr.Edward Bach (1886-1936) anglický lékař a bakteriolog, vedl svou lékařskou praxi na Londýnské Harley Street. Definoval 38 základních negativních emocionálních stavů a přiřadil k nim 38 odpovídajících květových esencí. Tyto esence jsou dodnes známé jako Originální Bach*květy. K jejich výrobě použil Dr.Bach květy divoce rostoucích rostlin, stromů, ale i vodu z léčivých pramenů. Tyto esence nás podporují v tom, abychom mohli zvládat každodenní emocionální výzvy.

kapky sos

krizová esence – kapky sos

Resque*Remedy = kapky SOSKrizová esence jsou jedinou směsí koncipovanou Dr.Bachem, obsahující pět Originál*Bach-květů. Je to jedna z nejznámějších a nejpoužívanějších esencí ve více než 45 zemích světa. Jedinečnost této kombinace se již za dlouhá léta osvědčila v nejrůznějších naléhavých situacích a ve stresových okamžicích, jakými jsou např .cesta letadlem, návštěva lékaře, zubaře, úraz, nehoda, šok, ztráta vědomí, strach, úzkost, nečekaná zpráva, stresující situace ( zkouška, maturita, svatba, pohřeb aj.) či akutní bolest. Proto není tak ojedinělé, že tuto esenci mají lidé v domácí lékárničce, v zásuvce na pracovišti nebo ji na cestách nosí stále u sebe.

pláč

mám bolístku

Bachovy esence jsou rozdělené do sedmi skupin podle emocionálních příznaků:

1.“Čelit svým strachům“ 2.“Žít naplno“ 3.“Přiblížit se ostatním“ 4.“Znát svou vlastní mysl“  5.“Najít radost a naději“ 6.“Žít a nechat žít“ 7.“Zůstat sám sebou“

radost

jsem šikulka


Theme Designed By marksitbd