O mně

O mně

Proč tuto práci dělám?

oko

oči jsou okna do duše

Naplňuje mne osobní růst v mentálním i v duchovním aspektu. Ráda pomáhám a snažím se to dělat pro nejvyšší dobro. Také vnímám zpětnou vazbu, která mne posouvá dál a nabízí další rozvoj. Vím, že je něco „mezi nebem a zemí“ a že, „vše je tak, jak má být. A – „nic není náhoda.“

Pracovala jsem téměř 30 let ve školství, zpočátku jako učitelka v  mateřské škole, jako vychovatelka a později, jako učitelka na I.stupni základní školy se specializací tělesná výchova.

Dobře jsem si uvědomovala, že jestliže chci dobře pracovat s dětmi, musím nejdřív začít u sebe. Dokázat na ně pohlížet jako na svobodné, přirozeně moudré a krásné bytosti. Stala jsem se jejich partnerem a princip „respektuj a být respektován“ jsem zařadila do každodenní výuky. Neopomíjela jsem, že „první třída kašička, druhá třída růžička, třetí třída hodní žáci“, jak nám nabízí pořekadlo. „Škola hrou a škola všemi smysly“ byla naší společnou motivací se učit s chutí, s radostí a s dobrými výsledky. Také jsem své žáčky vedla k poznání, že nejsou viny, ale pouze chyby a že chybami se učíme a ne mučíme-viníme. Zařazovala jsem do každodenní učební skladby účinné cviky z knih „Nekonečné možnosti“a „Vnitřní poklady „od autorky, učitelky a mezinárodní lektorky Carol Ann Honz, která založila v Maďarsku školu Montessori a Nadaci pro integrovanou výchovu a vzdělání. Stala se jedním mým vzorem. Je taktéž šiřitelkou a učitelkou metody One Brain, s jejíž pomocí dokážeme odstranit strach a bolest z minulosti a sjednotit tělo, mysl a ducha.

Uvědomovala jsem si, jak je důležité „pozitivní nastavení“ pro úspěšný celý den a tak jsme si denně před vyučováním řekli úvodní básničku:

Naladění

Naladění

„Dobré jitro, dobrý den, tak už tady zase jsem,
chci se učit, pěkně psát, rychle číst a počítat.
Dobře se mi daří, protože se snažím.“

Vnímáme-li, že „naše myšlenky utvářejí náš život“, tak svým malým klientům, školákům či teenegrům, kteří přicházejí do mé poradny nabízím i léčebné afirmace od Luisy L. Hay „Myslím, tedy jsem!“ Děti mohou pochopit, že mají vládu nad svými myšlenkami a slovy a následně nad tím, co se stane v jejich životě.

Např. „Dnešek si udělám krásný!“ „Rád se učím nové věci.“ „Jsem obklopena láskou.“ „S radostí pomohu, kdykoliv budu moci.“ „Poučím se ze svých chyb.“ „Líbím se sama sobě taková, jaká jsem.““

S dětmi je pokaždé radost spolupracovat, jsou velmi přirozené, otevřené a uvědomují si svoje vnitřní světlo.

Už asi 10 let spolupracuji s dětskou neuroložkou Mudr. Alenou Dernerovou ( v současné době senátorkou Mostu), která je nakloněná alternativním metodám – kineziologii a ví, že odstraněním příčiny u malého pacienta, se neurologický blok – porucha – nemoc odstraní. Jak je známo: „nevyjádřené emoce , jsou nemoce!“

K dalším mým vzorům patří moje maminka PhDr. Miluše Kubíčková Csc /1924/, pedagožka, psycholožka, socioložka, filosofka, spisovatelka, cvičitelka jógy, členka Anthroposofická společnosti a Obce křesťanů. V roce 1990 byla spoluzakladatelkou o.s. Zdravý životní styl a do svých 90 let každoročně pořádala ozdravné pobyty v jižních Čechách, na kterých jsem působila jako cvičitelka a lektorka. Je autorkou více knih, např. „Vůle ke zdravému životu“ /1996/, „Zdraví – plod poznání a činu“/2014/.

Vždy jsem dávala přednost zdravému životnímu stylu. Pohyb, sport a tanec jsou mojí další hnací silou. Miluji divadlo, výtvarné umění a hudbu. Jsem typickým“ pravohemisférákem“, jak Vám vysvětluji na stránce o One Brain. Dalším mým životním vzorem byl můj tatínek Evžen Kubíček /1926-1971/, který je už bohužel na druhém břehu. Byl nadšeným  divadelním hercem ve Zlíně a později úspěšným divadelním režisérem v Pardubicích a pro své hudební nadání se toužil ještě stát dirigentem. Připravoval mě na divadelní dráhu a také se mu to i povedlo, byla jsem přijata na pražskou konzervatoř. Život mě však nasměroval později do role učitelky a terapeutky.

7 tajemství plného života na této krásné zemi : Obdivuj člověka a světměj v Úctě bližní a příroduprojev Zájem  o druhé – Raduj se se všemi Lásku svou vyjádři a Miluj – a Nadšen buď pro vše dobré.

duha

rovnováha

Ke znovu získání své fyzické a psychické rovnováhy jsem absolvovala certifikované kurzy:

 • cvičitelka III.tř. Ženy + Rodiče a děti + Zdravotní Tv – ČVUT, Sokol, Praha 1980-2010
 • sportovní a regenerační masér + klasická masáž – Studio K, Praha 1991
 • účastník na 9. a 10.světové Gymnaestrádě – Amsterdam 1991, Berlín 1995
 • Duševní vyrovnanost pro učitele – PAU s akreditací MŠMT, Praha 1998
 • Feldenkraisova metoda – cvičení myslí, Praha 2001
 • Návrat ke zdraví a předcházení onemocnění – Harmonie, Praha 2002
 • Kineziologie – metoda One Brain – 10 stupňů+ minikurzy, Three In One Concepts – Amicus 1999 – 2009, Praha
 • Tajemství odhalená čísly – Daniel Whiteside, Three In One Contepts – Amicus, Praha 2009
 • Tajemství čísel a  Struktury a Funkce – Daniel Whiteside, Amicus, Praha 2010
 • terapeut EFT – Zdena Katayama, Institut psychologické energie s akreditací MŠMT, Kolín 2013
 • Inovacion EFT – Gwyhnet Moss – Master EFT terapeut, Kolín 2014
EFT

kurz EFT Innovation Training

Vychovala jsem dvě zdravé, milé a hodné dcery a jsem šťastnou čtyřnásobnou babičkou.

 

 

 

 

 

 

 

 


Theme Designed By marksitbd