Metoda Access Bars = 32 bodů na hlavě

Chcete změnit svou realitu a otevřít se nekonečným možnostem ?

Chcete zažít stav naprostého uvolnění?

Chtěli byste zažívat více radosti, lehkosti a zábavy ve svém životě?

Cokoliv je možné !

Bars je 32 bodů v oblasti hlavy, naše počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů a přesvědčení, které si během života vytváříme a které v nás zůstávají uloženy. Při terapii se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie. Informace s negativním nábojem mizí, to nepotřebné se vymaže a uvolní do prostoru. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. Začnete vnímat nové změny, kdy se stáváte jinými. Celý váš život se může změnit.

Sezení Bars Vám umožní naladit mozkové vlny na frekvenci Theta. Theta vlny odpovídají hluboké meditaci či relaxaci, nebo lehkému spánku(včetně REM spánku).

Jak fungují mozkové vlny?

Lidský mozek vyzařuje po celý den elektromagnetické vlny, které jsou měřitelné pomocí EEG. V závislosti na stavu vědomí, pozornosti, naší aktivitě se tyto vlny dělí na alfa, beta, theta a delta mozkové vlny. Pokud zjistíme, na jaké frekvenci v dané chvíli mozek operuje, můžeme tak podpořit koncentraci a odpočinek.

 

Tažení energie

Energie pulsů


Theme Designed By marksitbd