Jak terapeut s metodou pracuje?

Terapeut-kineziolog metody One Brain pracuje na úrovni buněčné paměti, kde dostává jednoznačné a nezkreslené informace od klienta. Proces je založen na testování svalové reakce, kterou tělo reaguje na podnět. Pracuje především se svaly paží, s předním svalem deltovým. Jemným tlakem na mírně předpažené ruce klienta dostává terapeut zpětnou biologickou vazbu – odpověď. Negativní emoce sval oslabí a pozitivní zpevní. „Dej mi své Ano“-„Dej mi své Ne“. Přes propojení svalů s mozkem, s naším biologickým počítačem je možné se dostat, za plné účasti klienta k jakýmkoliv informacím a zadat jakoukoliv otázku. Předpokládá se, že když má klient jakýkoliv problém – „energetický blok“, jde o špatnou komunikaci mezi levou a pravou hemisférou.

náš počítač

náš počítač

Pravá hemisféra – tzv.“mateřská“ je nositelkou tvořivých schopností a představivosti, zaměřuje se na hudbu, kreslení, umění, vnímá prostorovou orientaci nikoliv časovou, nezná strach a nesoudí.

kreslení

ráda píšu

 

 

klučík

rád si přemýšlím

 

 

Levá hemisféra – tzv.“otcovská“ analyzuje, logicky přemýšlí v detailech, zaměřuje se na matematiku, je časově orientovaná, kontroluje, vynáší soudy a názorová přesvědčení, využívá verbální slovo a je nositelkou našeho Já.

U většiny lidí je v převaze jedna z hemisfér. Optimální je však spolupráce a harmonické propojení obou. V levé existuje oblast zodpovědná za naše „přežití“. Připravuje náš organizmus při stresových situacích na akci „Udeř – Bojuj !“- „Uteč  – „Kryj se !“. Dokáže odpojit funkci předního mozku, udržujícího člověka v přítomnosti a hledá možnost řešení. Ve stresu reagujeme pouze na základě minulých zkušeností a uložené negativní informace se objeví ve formě „energetického bloku“. Místo, abychom jednali na základě svobodné volby a hledali nové cesty k řešení krizové situace, uvízneme s pocitem bezmocnosti při destruktivním jednání.

Vhodnými technikami a cvičením – korekcemi, dále jemnými doteky, vizualizací, symboly, esencemi nebo světelným působením nastává u klienta náprava a „energetický blok“ rychle, jemně a účinně se odstraní.

Terapeut- kineziolog  pomůže klientovi, aby byl po odblokování schopen používat celý svůj potenciál, dostane-li se znovu do podobné stresové situace. Nereaguje už jako dříve na základě minulé zkušenosti, není už uvězněn v minulosti, ani v neúspěšných modelech svého chování nebo v minulých, ničících nastavených programech. Nyní jedná na základě svobodné VOLBY a napravuje všechny fyzické a psychické problémy, které až doposud měl.        Máte-li volbu, můžeme mít život jaký chceme.   Můžeme mít všechno, co chceme. A tak to je…

ruce

vzájemná spolupráce

Terapeut používá při testování klienta „Barometr chování“ – kde zjistí, kde se klient nachází v chování navenek/ v chování uvnitř  v kategorii Vědomí Podvědomí Tělo.

Mrzutost(odpor)

Strach ze ztráty

Naše vlastní popírání zodpovědnosti:

ANTAGONIZMUS – HNĚV – MRZUTOST-ODPOR – NEPŘÁTELSTVÍ – STRACH ZE ZTRÁTY – ŽAL A POCIT VINY –  LHOSTEJNOST – ODLOUČENÍ – NENÍ VOLBY

nadšení

Nadšení

Naše zvnitřněná zodpovědnost:

PŘIJETÍ – OCHOTA – ZÁJEM – NADŠENÍ – SEBEJISTOTA – ROVNOST – NALADĚNÍ – JEDNOTA – VOLBA

Nabízím soukromé konzultace s použitím metody One Brain – Jednotný mozek, naprosto pro všechny věkové kategorie. Při potížích malých dětí je vítána aktivní spolupráce rodičů nebo prarodičů, protože problém,  tzv.“energetický blok“ často souvisí s děním nebo systémem v rodině. U novorozeňat, batolat stačí návštěva pouze samotné maminky. Totéž platí u domácích mazlíčků – zvířátek, stačí přijít jen majitel – zástupce zvířátka.

 

Konzultace trvá většinou 1 a půl až 2 hodiny, její nedílnou součástí kromě svalového testu je i dobrovolná návštěva klienta.  Mým úkolem je pomoci klientovi určit prioritní téma k řešení, shromáždit dostatek informací a údajů k pochopení příčin problému – bloku, dále práce na odstranění bloku, provedení a nalezení posilnění do Budoucna a to za plném Vědomí klienta. Důležité je, aby klient znovu objevil svou ztracenou autoritu, sílu, moc a talent – „Já Mohu!“ a to mu pomohlo změnit svou situaci. („Já nemohu = nemám moc = nemoc“.)

Inspirující pro nás může být malý čmelák. Jeho křehká křidélka nemohou unést toto těžké tělíčko, podle fyzikálních zákonů, ale on to neví a nikdy neslyšel nemůžeš.  Dělejte to jako čmelák !

čmelák

jsem jako čmelák

Objednání osobní konzultace a termín se mnou domluvíte na uvedené adrese, telefonu, emailu – viz. Kontakt.

 

 


Theme Designed By marksitbd